Kunstfestivalen bygger udelukkende på frivilligt arbejde mellem fastboende og gæster. Det er derfor af stor betydning for festivalens gennemførelse, at vi møder stor velvillighed fra især lokale fonde, Læsø Kommune og Læsø erhvervsliv.

 Vi vil gerne takke for støtte i 17 fra:

FONDE

 
Læsø Sparekasse – BG Banks Fond
Prins Nikolais og Prins Felix’ Fond

SPONSORER

Carlsens Hotel
Færgeselskabet Læsø K/S
Læsø Fiskeindustri
Læsø Fiskeriforening
Læsø Kloakservice
Læsø Kommune
Læsø Kur
Læsø Salt A/S
Læsø Saltsyderi
Læsø Spisehus
Nordjyske Bank
Storhaven
Stenhøj Husene A/S
Team Jacobsen
Øens Tømrersjak Aps
Østerby Camping
Østerby Hallens Cafeteria
Østerby Sportsforening