Katrine Ørnstrup

7. Birkedommerhuset, Doktorvejen 18, Byrum
Løbbinding

Løbbinding er en kurvebindingsteknik som har været anvendt til alle tider og i alle egne.
I Danmark er teknikken kendt fra bikuber, sædeløb og meget andet i halm. Det er fascinerende, at man kan bruge de materialer naturen byder på, der hvor man nu engang bor.

Mobil: 2077 1321
katrine@ornstrup.dk
www.bindegale.dk
Kølstrup Bygade 48, 5300 Kerteminde

Radius og diameter
Radius og diameter
Klokketårn
Klokketårn
Kalmus og papir
Kalmus og papir