Finn Slumstrup

Oprør fra udkanten er en folkelig bevægelse, der startede på Ærø i sensommeren 2014 som en del af kampen for at sikre en mere alsidig udvikling i Danmark til forskel fra den ensidige centralisering, vi har oplevet den sidste snes år. Aftenens foredragsholder, Finn Slumstrup, tog initiativet sammen med professor Viggo Mortensen og siden har de kraftigt blandet sig i debatten om udviklingen af de danske yderområder. Slumstrup vil i aftenens foredrag sætte kampen ind i en større sammenhæng og fortælle om, hvorfor han mener at yderområderne også er mulighedernes land.
I arrangementet deltager også Anne Mette Holstein, som er udkantsoprørets hjemmesideredaktør, -fotograf m.m.

Foredrag med sang v. Louise Svane tirsdag k. 19.30, Læsø Forsamlingshus, Byrum Hovedgade 48.
finn@slumstrup.dk
oprørfraudkanten.dk